chiropractie

Wat is Chiropractie?

Doelstelling is het zenuwstelsel zo optimaal mogelijk te laten functioneren, want alles wat plaatsvindt in het lichaam wordt vanuit het zenuwstelsel geregeld. Verstoringen ontstaan in het zenuwstelsel, wanneer wervels niet meer normaal kunnen bewegen. De correcties die de chiropractor op de wervels uitvoert, zijn erop gericht om de normale beweeglijkheid van de wervels zo goed mogelijk te herstellen en dus ook het functioneren van het zenuwstelsel te verbeteren.

Wat is chiropractie?

Chiropractie betekent: met de handen beoefenen. Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, de derde grootste geneeswijze wereldwijd, waarbij de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan.

Doelstelling is het zenuwstelsel zo optimaal mogelijk te laten functioneren, want alles wat plaatsvindt in het lichaam wordt vanuit het zenuwstelsel geregeld. Verstoringen ontstaan in het zenuwstelsel, wanneer wervels niet meer normaal kunnen bewegen. De correcties die de chiropractor op de wervels uitvoert, zijn erop gericht om de normale beweeglijkheid van de wervels zo goed mogelijk te herstellen en dus ook het functioneren van het zenuwstelsel te verbeteren.

Er worden geen medicijnen voorgeschreven en er worden geen operatieve verrichtingen uitgevoerd.

Chiropractie heeft een holistische benadering, in tegenstelling tot symptoombestrijding, en werkt toe naar een structurele oplossing.

Door het optimaliseren van de functionaliteit van het zenuwstelsel kan het zelfgenezend vermogen beter tot uiting komen, waardoor klachten geassocieerd met het zenuwstelsel kunnen verbeteren.

Chiropractie is ontstaan in 1895 in de Verenigde Staten en is wereldwijd erkend door vele overheden.

Wereldwijd werken 100.000 chiropractoren, in Nederland ongeveer 300.

De opleiding tot chiropractie is een universitaire opleiding van 5 à 6 jaar, afhankelijk in welk land de opleiding gevolgd wordt. Opleiding in Nederland is nog niet mogelijk.